CAMERA@SONG

在诉说的相片,在聆听的女子。

© CAMERA@SONG
Powered by LOFTER

他们彼此深信,是瞬间迸发的热情,让他们相遇 

这样的确定是美丽的,但变化无常更为美丽


他们素未谋面,所以他们确定,彼此并不任何瓜葛
但是自街道,楼梯,大堂传来的话语
他们也许擦肩而过一百万次了吧
我想问他们是否记得,在旋转门面对面的那一刹那
或是在人群中喃喃道出的对不起,或是在电话的另一端道出的打错了
但是我早知道答案,是的,他们并不记得
他们会很压抑,原来缘分已经戏弄他们多年
时机尚未成熟,变成他们的命运,缘分将他们推进,距离阻挡他们的去路,忍住消失,然后闪到一

                                                                                                  一见钟情——[波兰]辛波丝卡

评论
TOP